Müdürlükler
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Organizasyon Şeması
Meclis
Encümen Kararları
Kurumsal Logomuz
Askıdaki İmar Planları
İmza Yetkileri Yönergesi
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sicil Amirleri Yönetmeliği
 
Ana Sayfa  >  Kurumsal  >  Müdürlükler
MÜDÜRLÜKLER
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
0232 444 35 66
konak@konak.bel.trYÖNETMELİKLER

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MÜDÜRLÜK TANIMI :

Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini, istek ve şikayetlerine cevap veren, ayrıca, 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile BİMER (Doğrudan Başbakanlık) kapsamında, kişilerin niteliğine uygun dilekçe ve başvuruları değerlendiren, ilgili birimlere yönlendiren ve cevaplarını tekrar başvuru sahiplerine ileten, müdürlükler arası koordinasyonu sağlayan, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi çerçevesinde, tüm bu görevlerin kanun ve mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlayan bir müdürlüktür.

GÖREV TANIMI :

Genel olarak görevimiz; ilçemiz dâhilinde bulunan vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri konusunda bilgilendirmek; belediye ile ilgili her türlü istek, şikayet ve taleplerini ilgili birimlere iletmek ve konu hakkında çalışmaların her aşamasında başvuru sahibine bilgi vermek;basın kuruluşları ile Belediyemiz arasındaki haberleşme ,talep ve ihtiyaçların tespit edilmesi,planlanması,bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamaktır.Ayrıca Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen yol,park ve benzeri çalışmaların açılış törenlerini düzenlemek,resmi ve özel günlerde gerekli hazırlıkları yapmak ve Başkanlık Makamının her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmektir.

BİRİMLERİMİZ :

Basın Birimi :

Basın kuruluşları ile Belediyemiz arasındaki haberleşme ,talep ve ihtiyaçların tespit edilmesi,planlanması,bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlar. Ulusal ve yerel yayın yapan günlük gazetelerden Belediyemizi ilgilendiren siyaset,ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haber kupürlerinin derlenerek çoğaltılmasını sağlar. Gerektiğinde Belediye Başkanı’nın günlük programlarını yerel-ulusal basına bildirilmesini sağlar. Belediye Başkanının basın toplantılarını organize eder,başkanın günlük programlarını fotoğrafçı ve kameraman tarafından izlenmesini sağlar. Dergi ve gazete hazırlığı yaparak bunlarının basılmasını sağlar.

İstek - Şikayet Birimi :

Vatandaşlarımızdan gelen (Telefon,faks,şahsen,e-mail,bimer ve basın yolu ile )başvuruları ilgili birimlere yönlendirmek ve sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirir.

Muhtarlar Birimi :

İlçemiz sınırlarında bulunan 113 mahalle muhtarlığının istek-şikayet ve önerilerini değerlendirip,ilgili birimlere aktarımını sağlar.

Bilgi Edinme Hakkı Birimi :

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan başvuruların sonuçlandırılmasını sağlar.

Yazı İşleri Birimi :

Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar. Müdürlükte kullanılan malzemelerin temini,ilgili kişilere dağıtımı ve stoklama işlemlerini yapar. Müdürlük yazışmalarını ve tahakkuk işlemlerini yapar. Personelin özlük hakları ile ilgili işlemleri yapar.

Bilgi - İşlem Birimi :

Müdürlüğümüze e-mail yoluyla gelen istek ve şikayetleri takip ederek İstek-Şikayet Birimi’ne yönlendirir. Müdürlüğümüz için gerekli olan grafik çalışmalarını yapar.

Tanıtım ve Organizasyon Birimi :

Konak Belediyesinin düzenlediği bütün etkinlik ve organizasyonlarının alt yapılarını hazırlar. Bir tören veya etkinlik için gerekli olan bütün materyalleri temin eder ve organizasyonun hazırlığını üstlenir. Belediyemizdeki bütün müdürlükler için dijital baskı ve tasarım işlerini yapar. Ayrıca pankart, afiş, el ilanı, demonte ve diğer materyallerin hazırlanmasını sağlar. Belediyemizin çalışmalarının halka duyurulması için hazırladığımız tanıtım filmlerinin kurgu montaj ve yayınlanmasından sorumludur.

Protokol Birimi :

Birim müdürlüklerinin gerçekleştirdiği hizmetler çerçevesinde açılış,temel atma,tören ve organizasyonlar düzenler. Resmi protokollerin imza törenleri ve yurt dışından gelen konukların ağırlanması ile ilgili çeşitli etkinlikleri organize eder.

 
 
STRATEJİK PLAN PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU KAMU PERSONELİ YASASI KAMU HİZMET STANDARDI ASKIDAKİ İMAR PLANLARI MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
KONAK BELEDİYESİ - BİM DOKUZ EYLÜL MEYDANI, NO:11, BASMANE / İZMİR  -  TELEFON : 0232 489 45 22 - 0232 484 53 00  -  FAKS : 0232 489 49 20