İzmir Kadın Müzesi

(1935 - 2009) 
Tıp Doktoru, Yazar ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı 

1963 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitiren ardından da Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığı'nı alan Türkan Saylan, İngiltere' de ve Fransa' da kısa süreli çalışmalar yaptı.
1976 yılında başladığı cüzzam çalışmaları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü' nün danışmanı oldu.

"Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşma" amacı ile oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularından olan Saylan, yaptığı etkinlikler ve dünya görüşü ile çağdaş Türk kadınının en önemli temsilcilerinden biri olmuştur.