İzmir Kadın Müzesi

(1889 - 1958) 
Kadın örgütlenmesini siyasete taşıyan yazar 

Kadının sosyal yaşama dahil olması için çalışmış ve kadının siyasal haklarının tanınması için mücadele etmiş bir kadın hareketinin öncüsü olan Nezihe Muhittin; aynı zamanda bir çok roman, öykü, senaryo, operet yazmış bir yazardır. Öğretmenlik yaptığı yıllarda öğrencilerine lisan, dikiş, piyano derslerinin yanında örnek insan olmayı da öğretir.

Balkan Savaşı esnasında okulunun dikim evi olarak kullanılmasını sağlar. Muhittin, 1923 yılında Kadınlar Halk Fırkası adıyla bir siyasi parti kurma girişiminde bulunur. Düşünsel hayatın önemli kadınlarından biri olan Muhittin, kalemi ile de kadınları bilinçlendirmeye çalışır.