İzmir Kadın Müzesi

(1862 - 1936) 
Yazar, ilk kadın çevirmen, toplumbilimci 

Devlet adamı, tarihçi Cevdet Paşa' nın kızı olan Fatma Aliye; küçük yaşlarda evlerine gelen hocalardan dilbilgisi, matematik, astronomi, piyano dersleri alarak yetişmişti. Çeviri yaparak girdiği edebiyat dünyasında Ahmet Mithat Efendi ile birlikte yazdığı "Hayal ve Hakikat" isimli romanı ile tanınmıştır.

Yazılarında kadının eğitimine, sosyal hayattaki yerine, kadın sorunlarına vurgu yaparak çözüm yolları arayan Fatma Aliye, Müslüman Türk kadınının aydınlık yüzü olarak tarihe damgasını vurmuştur.