İzmir Kadın Müzesi

(1903 - 1990) 
İlk Türk Kadın milletvekillerinden 

İzmirli gazeteci Tevfik Nevzat Bey' in kızı olarak 1903 yılında dünyaya gelmiştir. İzmir Dame de Sion Okulu' nu bitirmiş ardından Sorbonne Üniversitesi' nde edebiyat eğitimi görmüştür.

1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası İzmir İl heyetinde görev almış, belediye meclis üyeliği görevi yapmış ardından 1935 yılında seçme ve seçilme hakkını ilk kullanan kadınlarımızdan biri olarak milletvekili seçilmiş ve uzun yıllar bu görevini başarı ile sürdürmüştür.