İzmir Kadın Müzesi

(1919 - 1990) 
İslam tarihçisi ve Siyasetçi 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ni bitirerek İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmış ardından Türk İslam Tarihi doçenti olmuştur. 1968 olayları sonucunda üniversitesindeki görevinden ayrılmış ve laikliği savunmak yolundaki görevine yoğunlaşmıştır. 1980 askeri darbesinin ardından Halkçı Parti' nin kurucuları arasında yer almıştır.

Görüşlerini, düşüncelerini hiç çekinmeden her yerde dile getiren Üçok, "Atatürk' ün İzinde Bir Arpa Boyu" isimli kitabının yayınlanmasından 5 yıl sonra evine gönderilen bombalı bir paket ile öldürülmüştür.