ALO ÇÖZÜM HATTI 444 35 66

İzmir Kent Belleğinde Mekan-Zaman ve Birey

“Sempozyum”
“02 Aralık 2017”
“Saat 13:00”
“Türkan Saylan Kültür Merkezi”

Çalıştay

Doğa/Kent Bağlamında Belgelendirme Kültürü

“İzmir Kent Belleğinde Mekan-Zaman ve Birey”

13.00 – 14.00  Koruma ve Belgelendirme Kültürünün Neresindeyiz - Nimet Özgönül (ODTÜ)

Kent Belgelendirme, Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı? – Enis Rıza Sakızlı (Belgesel Sinemacılar Birliği)

Dijital Üretim Çağında Kültürel Bellek ve Kültürel Bellek Kurumları – Tolga Çakmak (Hacettepe Üniversitesi)

14.00 – 14.45  Katkılar

14.45 – 15.00  Ara

15.00 – 16.00  Çevre Koruma Sürecinde Avukat Noyan Özkan ve Halk – Sefa Taşkın (Bergama Eski Belediye Başkanı )

Hafıza Mekanlarının Korunmasında Birey, Örgütlülük, ve Meydan: Kültürpark Örneği – İbrahim Arzuk (İzmir Barosu)

İzmir’in Taşrasında: Bergama Çevre Mücadelesi ile Kazanılan Bellek, Yiten Bellek – Arif Ali Cangı (TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu)

16.00 – 17.00 Katkılar

2 Aralık 2017 Cumartesi

Saat: 13.00

Yer: Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu