YAPI KULLANMA BELGESİ

 

 Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?


       Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini,inşaat bitirim tarihini,tapu kaydını,adresini,bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisinin ve proje müellifi mimarın imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir. 
 


 Yapı Kullanma İzin Belgesi  İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

 

·        Yapı Kullanma izni istemi içeren dilekçe

·        Tapu kaydı bilgileri  

·        Dokuz Eylül Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi

·        Dış Kanal Belgesi ( İZSU )

·        Telekom Olur Yazısı 

·        Proje Müellifleril Raporu

·        Yapı Denetim Kuruluşunun raporu

·        Cephe Fotoğrafları - 13x18 cm

·        Emlak / Çevre Temizlik Vergisi  Yoktur Yazısı

·        SSK ‘dan alınan  borcu yoktur  belgesi

·        Bina Asansörlü ise ,Asansör firmasından

        - TSE Belgeleri 

        - Garanti Belgesi

        - Mühendislerin SSM Belgeleri

        - Muayene Raporu - 4 adet

        - Muayene Fişi

        - Uygulama Projeleri - 0da Tasdikli

·        Sığınak Raporu (Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda )

·        Yangın Tesisat Raporu ( Dosyada İtfaiye Daire Başkanlığından onaylı  yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri varsa )

        

        Yapı Kullanma İzni Suret

 

        Fotoğraf Tasdiği

       


Yapı Kullanma İzni Nasıl Alınır ?

 

     Yapı Kullanma İzni almak için binalardaki bağımsız bölüm sahipleri veya vekalet verdikleri kişi dilekçe,tapu fotokopisi ve gerekli belgelerle Belediyeye başvurmalıdır.
Yapı Kullanma izni verilebilmesi için yapının aplikasyon,temel,su basman,ısı yalıtım ve kaba inşaat vizelerinin yapılmış olması zorunludur.Başvuruyu alan yapı kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar.Binada herhangi bir aykırılık  yoksa gerekli emniyet tedbirleri alınmışsa yapının fenni sorumlusu veya Yapı Denetim kuruluşunun uygunluk raporları alındıktan sonra Yapı Kullanma İzni düzenlenir.
Yapı Kullanma İzni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su,elektrik ve telefon abonelikleri  yaptırılabilir.

 

Yapı Kullanma İzni Harcı

Mesken 0.09  YTL
Ticaret 0.11  YTL

 

Yapı Kullanma Tetkik Ücreti

Mesken 2.20  YTL
Ticaret 5.50  YTL
Kalorifer Tetkik Ücreti 72.00  YTL
Hidrofor Tetkik Ücreti 72.00  YTL
Havalandırma Tetkik Ücreti 72.00  YTL

 

Isıtma, Soğutma, Klima

Tetkik Ücreti (Her bağımsız bölüm için) 30.00 YTL

 

Sıhhi Tesisat Ücreti

(Her bağımsız bölüm için) 30.00 YTL

 

Pis su Tesisatı Tetkik Ücreti

(Her bağımsız bölüm için) 30.00 YTL

 

Merkezi Sistem Anten

(Her bağımsız bölüm için) 30.00 YTL

 

Asansör Muayene ve Ruhsat Harcı

(Her asansör için) 17.00 YTL

 

Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Ücreti

(Her bağımsız bölüm için) 35.00 YTL

 

Fen Elemanı Kaydı                                                                                                                    

  90.00 YTL

 

Fotoğraf Tastiği                                                                                                                        

  60.00 YTL